V restauračních provozech se s úspěchem používají LCD obrazovky jako digitální jídelní lístky neboli menuboardy. K jejich výhodám patří především větší atraktivita a snadnější správa nabídky. A to nejenom v zařízení typu Fast Food, ale i v klasických hospodách. Umožňují vždy reagovat na aktuální situace a informovat zákazníky bez prodlení. Samozřejmě je lze využít i na promo svých akcí nebo akcí Vašich dodavatelů. Není ani problém se zobrazením kreativního obsahu pro doplnění atmosféry restaurace. Spolu s časováním jde tuto atmosféru v průběhu dne měnit.

Aktuální informace

Klasická situace – v poledne při výdeji hotových jídel v menu dojde jedno jídlo. V ten okamžik musí začít obsluha každého informovat o tom, že toto jídlo došlo. Zabírá to cenné okamžiky, prodlužují se fronty a nakonec to může vést k nedorozuměním. Zákazník je vystaven situaci, že si náhle musí vybrat náhradní jídlo a je možné, že nezvolí dobře a bude odcházet nespokojen.

K tomu vůbec nemuselo dojít. V případě, že by se použili digitální menuboardy, poslal by se jim patřičný příkaz z mobilu nebo počítače, jídlo by se přeškrtlo anebo přestalo zobrazovat. Zákazníci pak mají komfortní čas pro náhradní volbu a vlastně ani nemusí nic zaznamenat.

Promo akce

Samozřejmě je možnost menuboardy použít pro vaše akce nebo akce vašich dodavatelů a partnerů. Tím se nabízí i určitá forma monetizace nákladů na pořízení  a to ať už formou zvýšených příjmů díky promování vašich produktu a nebo prodejem času vašim partnerům.  Digitální menuboardy jsou oproti běžným reklamním panelům pro klienty zajímavější, protože jim nesou informaci o nabídce a jejích cenách, což jim zaručuje více pozornosti.

6x LCD 50” / Atrium Flora / Praha

Kreativní obsah

Digitální menuboardy používají velmi kvalitní LCD displeje, které dokážou zobrazit videa nebo statické snímky. Lze jimi dotvořit atmosféru restaurace a spolu s funkcí časování ji v průběhu dne měnit. Je na vás, zda použijete animaci, HD videa, grafický design nebo fotografie. Budete ji mít pod kontrolou a ať už lokálně nebo při vzdáleném přístupu přes cloud.

TV

V neposlední řadě mohou menuboardy sloužit k promítání sportovních přenosů a dalších televizních pořadů. Tuto funkci lze samozřejmě i vypnout, aby zařízení nebylo považováno za televizní přístroj z hlediska autorského zákona.