Vedle toho, že obrazovky na ploché střeše jsou cenově nejpříznivější, patří také k obrazovkám nejviditelnějším. Umístěním na budově lze pokrýt velkou plochu při velké pohledové vzdálenosti. To umožňuje použití levnějších modulů.

Konstrukce obrazovky je vyrobena z ocelových profilů, která je ošetřena proti korozi. Ukotvení je řešeno dle místních podmínek. To vše zajišťuje pohodlný přístup servisního technika a snadnou budoucí správu.

1 Step 1
[ field 9 * field10 ] m2

Minimální pohledová vzdálenost je parametr, který významně ovlivňuje výslednou cenu obrazovky. Jde o vzdálenost, ve které pozorovateli splynou jednotlivé body v čitelný obraz. Čím jsou body menší, tím blíže tento okamžik nastane, ale tím více musí mít obrazovka LED diod.

Typ obrazovky OUTDOORP velikost bodu / mm / minimální pohledová vzdálenost / m / cena bez DPH
Funkce
Možnosti připojení

Orientační cena / bez DPH

[ field7 * field3 + field14 + field32 ] Kč

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right