Do vnějšího prostředí lze umístit pouze obrazovku odolnou vůči povětrnostním vlivům a s dostatečnou svítivostí zaručující dobrý obraz i na přímém slunci, která však zároveň umí regulovat svůj jas tak, aby nerušil vysokou intenzitou například v noci. Všechny tyto parametry splňují pouze LED obrazovky.

LED obrazovky se dále dělí podle druhu využití - jiné jsou obrazovky do měst určené pro nízkou pohledovou vzdálenost a jiné zase obrazovky na stěny budov bez možnosti servisu ze zadní strany. Proto se cena obrazovky počítá nejen podle plochy, ale také podle pohledové vzdálenosti a podle konstrukce uchycení a krytí. Ekonomicky nejvýhodnější jsou obrazovky pro umístění na plochých střechách objektů. Finančně nejnáročnější jsou městské obrazovky s vysokým rozlišením kryté hliníkem a plexisklem.

Obrazovka na ploché střeše

Ekonomicky nejvýhodnější řešení instalace obrazovky. Je zajištěn pohodlný zadní přístup a servis lze snadno provádět zezadu servisními dvířky.

Obrazovka do města / Citylight LED

Outdoorová reklamní tabule s LED obrazovkou je ideální do prostorů ulic, náměstí, obchodních center nebo zastávek MHD. Jsou osazeny kvalitními a vysoce svítivými LED moduly, které zobrazují multimediální obsah, ať formou statických obrázků, atraktivních videí nebo běžným textem. Samozřejmě kromě jednostranné je k dispozici i oboustranná verze.

Obrazovka se zadní lávkou

Nosná konstrukce je 60 – 80 cm hluboká a má funkci pochozí lávky pro servisní přístup. Vhodné řešení pro obrazovku na sloupcových pylonech.

Obrazovka na zeď / do 220 cm

Velmi kompaktní tenké řešení přímo na zeď. Přístup je zajištěn pomocí zdvihacího mechanismu s plynovými vzpěrami. Výška obrazu je u tohoto řešení omezena na 220 cm.

Obrazovka na zeď / nad 220 cm

Velká obrazovka umístěná jednoduchým kotvením přímo na budovu. Přístup pro servis je zajištěn zámkovým mechanismem v každém obrazovkovém modulu, který nijak neruší obraz.

Obrazovka za okno

Obrazovky do výloh a oken též spadají do kategorie obrazovek venkovních. Jejich svítivost totiž musí dosahovat takových hodnot, aby překonaly intenzitu slunečního jasu. Výhodou je plná integrace se vzhledem budovy.

Sportovní obrazovka sCore

Systém LED obrazovek je vhodný pro stavbu výsledkových tabulí s překvapivým množstvím funkcí. Oproti klasickým výsledkovým tabulím může ukazovat výsledky až tří souběžných zápasů.

Obrazovka na míru

Realizace některých zadání vyžaduje unikátní řešení. Díky tomu, že umíme vyrobit profesionální obrazovkové kabinety na míru, dokážeme výslednou velikost obrazovky maximálně přizpůsobit danému prostoru.